n197-158.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
151

[s] 151

På Lathyrus vernus.

4604 Apion opeticum Bach

Inomhus.

4605 Malthodes marginatus Latr.

Med slaghåv i parken vid ån.

4606 Hylastes cunicularius Er.
4607 Brachygluta haematica Leach

7 juni 1933 Med slaghåv i parken vid ån.

4608-4611 Brachygluta haematica Leach

Juni 1933 Tagna som larver i maj och juni
under barken av björkstubbar i ask-
hagen. Kläckta första och andra
veckan i juni.

4612-4620 Pyrochroa coccinea L.

På granstock i kläckningslåda.

4621 Tetropium fuscum F.

10 juni 1933 Med slaghåv i beteshagen vid ån.

4622 Magdalis ruficornis L.

I Polyporus-svamp på björkstubbe.

4623-4625 Triplax russica L.

Flygande i beteshagen vid ån.

4626 Catops

Kirjautuminen

Kielet