n197-160.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
153

[s] 153

11 juni 1933 På stranden av Vanda å vid betes-
hagen.

4668-4669 Elaphrus riparius L.
4670 Tachyusa leucopus Marsh.
4671 Tachyusa
4672 Tachyusa
4673 Tachyusa
4674 Tachyusa
4675
4676 Bagous lutulentus Gyll.
4677 Phloeonomus planus Payk.

Med slaghåv i betshagen vid ån.

4678 Magdalis ruficornis L.
4679 Haltica
4680 Haltica
4681 Haltica
4682 Oedemera virescens L.
4683 Anthobium minutum F.
4684 Gymnetron veronicae Germ.

Flygande i beteshagen vid bäcken.

4685 Anatis ocellata L.

I kattugglebo.

4686 Trox scaber L.

Med slaghåv i beteshagen vid bäcken.

4687 Elater pomorum Hbst
4688-4689 Zacladus affinis Payk.

På landsvägen.

4690-4691 Harpalus latus L. ♂ ♀

Kirjautuminen

Kielet