n197-161.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
154

[s] 154

I och på en murken lindstam vid rian.

4692-4694 Sinodendron cylindricum L.
4695 Systenocerus caraboides L.
4696 Anisotoma glabra Kugel.

Med slaghåv på nässlor bakom äppel-
trädgården.

4697-4698 Cidnorrhinus quadrimaculatus L.

Flygande omkring en vedtrave vid rian.

4699-4700 Hylurgops glabratus Zett.
4701 Pityogenes chalcographus L.
4702 Omalium rivulare Payk.
4703 Epuraea biguttata Thunb.
4704 Epuraea x-rubrum J. Sahlb.
4705 Epuraea pygmaea Gyll.
4706 Rhizophagus parallelocollis Gyll.
4707 Atomaria apicalis Er.
4708 Xylita livida Sahlb.
4709-4710 Molorchus minor L.

Nära växthuset.

4711-4712 Cantharis fusca L.

Flygande vid en fälld asp i parken.

4713 Sinodendron cylindricum L.

På en fälld asp i parken.

4714 Cerylon ferrugineum Steph.

Med slaghåv vid ån i solnedgången.

4715-4726 Brachygluta haematica Leach
4727 Colenis immunda Sturm
4728 Cryptophagus abietis Payk.

Kirjautuminen

Kielet