n197-166.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
159

[s] 159

På en björkstubbe i beteshagen vid ån.

4842 Tomoxia biguttata Gyll.

Under en barkbit i parken.

4843 Bembidion guttula F.

I och på murken asp med ihålighet
vid Turkkibacka ladan.

4844-4846 Mycetochara flavipes F.
4847-4849 Epuraea abietina J. Sahlb.
4850 Rhinosimus planirostris F.

Med slaghåv vid ån kl. 19,15-20.

4851-4857 Brachygluta haematica Leach
4858 Brachygluta fossulata Reich.
4859 Sciodrepa watsoni Spence

Flygande i parken vid Turkkibacka
kl. 21-22.

4860-4863 Mycetochara flavipes F.
4864-4865 Malthodes marginatus Latr.
4866-4867 Malthodes spathifer Kies.
4868 Epuraea silacea Hbst

Med slaghåv i beteshagen vid ån.

4869 Tomoxia biguttata Gyll.

16 juni 1933 På svamp på en björkstubbe nära
rian.

4870-4878 Ennearthron affine Gyll.

Flygande vid rian.

4879 Magdalis ruficornis L.

Kirjautuminen

Kielet