n197-167.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
160

[s] 160

Ur kläckningslåda med aspstockar.

4880 Mycetochara axillaris Payk.

I en ihålig asp vid Turkkibacka.

4881 Mycetochara axillaris Payk.
4882-4884 Mycetochara flavipes F.

Sållning av mossa vid ett bo av
Lasius fuliginosus.

4885-4886 Zyras funestus Grav.
4887 Philonthus vernalis Grav.
4888
4889
4890 Atheta fungi Grav.
4891 Leistus rufescens F.

I murken rönn.

4892 Anobium rufipes F.
4893 Rhyncolus turbatus Schönh.

Bland barkbitar från en asp vid
Turkkibacka.

4894-4899 Grynocharis oblonga L.
4900-4902 Platysoma deplanatum Gyll.

Flygande vid rian.

4903 Leptacinus batychrus Gyll.

I bäcken vid bron till Råbro.

4904-4905 Gyrinus natator v. substriatus Steph.

Kirjautuminen

Kielet