n197-168.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
161

[s] 161

Med köttbete i vattensamlingen på
berget ovanför beteshagen.

4906 Ilybius fuliginosus F.
4907 Agabus
4908 Hydroporus glabriusculus Aubé
4909
4910 Helophorus

Flygande i skogsbrynet nära ån vid
Turkkibacka.

4911 Mycetochara flavipes F.

Ur ihålig asp nära Turkkibacka ladan.

4912 Rhyncolus turbatus Schönh.

Under halm vid ingången till en
potatiskällare i Forshagen.

4913 Leistus rufescens F.
4914 Atheta crassicornis F.

Med slaghåv i parken vid ån efter
kl 21.30.

4915-4917 Brachygluta haematica Leach

Med köttbete i karaktärshusets
källare.

4918 Cryptophagus distinguendus Sturm
4919 Caenoscelis ferruginea Sahlb.
4920 Epuraea pusilla Ill.
4921 Euplectus
4922 Atheta trinotata Kr.

Under barken av en rönn nära Back-
ladan.

4923 Triplax aenea Schall.
4924 Elater erythrogonus Müll.

Kirjautuminen

Kielet