n197-169.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
162

[s] 162

17 juni 1933 Ur kläckningslåda med ovan-
nämnda rönn.

4925-4927 Tomoxia biguttata Gyll.

Ur kläckningslåda med asp fälld
under påsken.

4928 Cryptophagus fumatus Marsh.
4929-4930 Trypophloeus asperatus Gyll.

I bark från ovannämnda asp.

4931 Stenichnus collaris Müll.
4932 Oxypoda umbrata Gyll.

Flygande vid ladan i Turkkibacka.

4933 Mycetochara flavipes F.

Bland våt mossa vid roten av en
björkstubbe vid ett bo av Lasius
fuliginosus.

4934-4935 Tachyporus saginatus Grav.
4936-4939 Sipalia circellaris Grav.
4940 Phloeocharis subtilissima Mannh.
4941 Notothecta flavipes Grav.
4942 Astilbus canaliculatus F.
4943-4945 Zyras funestus Grav.
4946 Zyras laticollis Märk.
4947 Zyras humeralis Grav.

Med slaghåv i parken vid ån
efter kl. 20.

4948-4951 Brachygluta haematica Leach
4952 Cyphon padi L.
4953 Atomaria fuscicollis Mannh.

Kirjautuminen

Kielet