n197-170.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
163

[s] 163

I låda med aspbark från en stubbe
efter en torr asp fälld 1932-33.

4954 Euplectus nanus Reich.
4955-4956 Cerylon deplanatum Gyll.

16 juni 1933 Utpetad ur en halvtorr asp i
parken vid Turkkibacka.

4957 Saperda perforata Pall.

Kläckta ur en på marken liggande
aspgren.

4958-4963 Saperda perforata Pall.

Flygande nära förvaltarbostaden.

4964 Asemum striatum L.

Inomhus.

4965 Cryptophagus

På Carex acuta.

4966-4968 Donacia antiqua Kunze

18 juni 1933 Ur kläckningslåda med rönnstammar.

4969-4972 Tomoxia biguttata Gyll.
4973 Malthodes
4974-4976 Saperda scalaris L.

Ur aspen med ugglebo.

4977-4979 Saperda perforata Pall.

I en urholkad asp vid Turkkibacka.

4980 Rhyncolus turbatus Schönh.

Kirjautuminen

Kielet