n197-171.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
164

[s] 164

På glasverandan.

4981 Megatoma undata L.

På murkna björkstubbar i beteshagen
vid bäcken.

4982-4983 Dircaea quadriguttata Payk.
4984 Mycetophagus piceus F.

Ur kläckningslåda med rönn.

4985 Tomoxia biguttata Gyll.
4986 Malthodes

Flygande vid en stor ek.

4987 Dromius fenestratus F.

17 juni 1933 På en blomma vid Turkkibacka ladan.

4988 Anobium pertinax L.

16 juni 1933 Från ihålig asp vid Turkkibacka.

4989 Ptinus villiger Rtt.

19 juni 1933 I brunnen på Latukki.

4990 Agabus guttatus Payk.

Vid brunnen i Latukki.

4991 Malthodes crassicornis Mäkl.

Ur kläckningslåda med rönn.

4992 Tomoxia biguttata Gyll.
4993 Saperda scalaris L.

Kirjautuminen

Kielet