n197-173.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
166

[s] 166

Med slaghåv i parken vid ån efter
kl. 22.

5014-5015 Brachygluta haematica Leach
5016 Sciodrepa watsoni Spence
5017-5019 Cryptophagus abietis Payk.

Ur kläckningslåda med rönn.

5020 Tomoxia biguttata Gyll.

Flygande.

5021 Malthodes fuscus Waltl

På fönstret i uthuset i trädgården.

5022 Attagenus schaefferi Hbst

På utsipprande sav på stora lönnar
(2 m över marken). 17 Cetonia,
hundratals Glischrochilus, Epuraea
och Atheta i mängd.

5023-5024 Attagenus schaefferi Hbst
5025 Glischrochilus
5026 Glischrochilus
5027 Epuraea x-rubrum J. Sahlb.
5028 Agonum assimile Payk.
5029 Cetonia aurata L.

På utsipprande sav vid roten av en
asp.

5030-5031 Potosia cuprea s. metallica Hbst
5032 Cetonia aurata L.

På en gran vid trädgårdsmästarens hus.

5033 Asemum striatum L.

Kirjautuminen

Kielet