n197-174.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
167

[s] 167

16 juni 1933 Uttagen ur en halvtorr asp vid
Turkkibacka ladan.

5034 Poecilonota variolosa Payk.

På Carex acuta vid Vanda å.

5035 Donacia antiqua Kunze 23 ex.
5036 Donacia impressa Payk. 1 ex.

21 juni 1933 På björkstubbar i beteshagen.

5037 Triplax russica L.
5038-5039 Tomoxia biguttata Gyll.

I och på murkna björkstubbar i betes-
hagen.

5040 Dircaea quadriguttata Payk. 11 ex.

22 juni 1933 I och på murkna björkstubbar i
beteshagen.

5041 Dircaea quadriguttata Payk. 15 ex.

Från murket aspträ.

5042 Eremotes ater L.

Kläckt ur puppa tagen ur asp.

5043 Saperda perforata Pall.

19 juni 1933 Kläckta ur puppor tagna ur asp.

5044-5048 Saperda perforata Pall.

24 juni 1933 Kläckta ur puppor tagna ur asp.

5049-5051 Saperda perforata Pall.

Kirjautuminen

Kielet