n197-175.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
168

[s] 168

Kläckt ur bark från asp.

5052 Acanthoderes clavipes Schrk

HELSINGE, RAMSÖ UDD

24 juni 1933 På en rosenbuske, Soldis I.

5053 Aphidecta obliterata L.

På sandstranden vid stenbron.

5054-5055 Amischa analis Grav.
5056 Chaetocnema sahlbergi Gyll.
5057-5064 Stenus atratulus Er.

25 juni 1933 Sållning av våt mossa som lagts
vid ett Camponotus-bo.

5065 Astilbus canaliculatus F.
5066 Notothecta flavipes Grav.
5067-5068 Phloeocharis subtilissima Mannh.

HELSINGE, LINNA GÅRD

25 juni 1933 Kläckta ur 19/6 och 21/6 tagna
puppor.

5069 Dircaea quadriguttata Payk. 7 ex.
5070 Saperda perforata Pall. 19 ex.

2 juli 1933 Från ugglebo.

5071 Quedius brevicornis Thoms.

Från björkstubbe.

5072 Dircaea quadriguttata Payk. 11 ex.

Från asp.

5073 Saperda perforata Pall. 47 ex.

Kirjautuminen

Kielet