n2-002.JPG

Page image: 
Notebook number: 
2

R. E. Hammarström 1884 röda, blåa och gröna nummerlappar sid. 117
K. J. Ehnberg 1885 bruna n. sid. 127 Sibirien
J. Sahlberg 1886 brandgula n streck under nummern, sid. 159.
A. Boman 1886 gula och bruna n sid 171
J. Sahlberg 1887 gula numror med 2 streck sid. 181
Levander 1887 brandgula brungula [kirj. yläp.] och blåa med streck, blåa, bruna svafvelgula och röda sid. 187
Levander 1887 de spritlagda insekterna, röda lappar alla ordn. 196
J. Sahlberg 1876 gula skrifna numr. sid 197 Sibirien
R. Enwald 1887 gula n., sid. 218 Kola halfön
J. A. Palmén 1887 röda och gröna n. sid. 223 Kola halfön
O. Kihlman 1887 hvita numror sid 228 Kola halfön [lis. myöh. vuosiluvun yläp. Kaikarmo]
J. Sahlberg 1888 gråa n. med ett streck sid. 229
J. Sahlberg 1889 blåa n
O. Kihlman 1889 blåa numror sid 235
J. Sahlberg 1889 blåa n med ett streck under nummern sid. 236

[seuraava sivu, nro ei merkitty]

K. J. Ehnberg 1889 blåa trykta [lis.] numr. sid 241
A. Westerlund 1890 gula [lis.] blåa o. gröna n. sid 254.

Kirjautuminen

Kielet