n2-003.JPG

Page image: 
Notebook number: 
2
Notebook pages: 
1

[s] 1

Insekter samlade sommaren 1883 i Ryska Lappmarken

Gråa Bruna (bätrend[?]) tryckta ostrukna numror, för alla ordningar börjandes från 1

I Coleoptera

1-33 Kuusamo dels Kuntijärvi i Ryska Karelen Lappmarken 8/6 förnämligast samlade på en gyttjig flodstrand
34 Kantalaks 11/6 på en sandig något gräsbevuxen bäckstrand
35-36 Kantalaks 11/6 på Salices vid
37-41 Kantalaks = 34 11/6 [på en sandig något gräsbevuxen bäckstrand]
42 Kantalaks 12/6 under en sten på sand.mark
43-47 Kantalaks 13/6
48 Imandra, Sassheika 15/6 under barken af en nerfallen fura
49-50 Imandra, Sassheika 15/6 under stenar vid Stantsian
51-58 Imandra, Sasseika 15/6 under mossa och nerfallna löf
59-109 Imandra, Sasseika 16/6 under nerfallna löf, mossa och andra formultnade [förmultnade] vegetabilier vid stranden af sjön

XML file: 

Kirjautuminen

Kielet