n197-206.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
199

[s] 199

1 april 1934 Sållning vid stranden av Vanda å
nära utfallsdiket i parken.

6360-6361 Tachyporus obtusus L.
6362 Stenus
6363-6364 Amischa analis Grav.
6365 Tychus niger Payk.
6366 Atomaria umbrina Gyll.
6367 Lathridius lardarius De G.
6368 Cassida nebulosa L.
6369 Dorytomus affinis Payk.

Sållning av mossa från aspstammar
vid ån.

6370 Dromius fenestratus F.
6371 Brachygluta fossulata Reich.
6372 Tachyporus hypnorum F.
6373-6374 Tachyporus scutellaris Rye
6375 Oxypoda opaca Grav.
6376 Atheta nigricornis Thoms.
6377 Atheta fungi Grav.
6378 Phloeopora angustiformis Baudi
6379 Atomaria prolixa Er.
6380 Dorytomus
6381 Dorytomus affinis Payk.
6382 Dorytomus dejeani Faust

Flygande.

6383 Arpedium quadrum Grav.

Sållning under aspar vid ån.

6384 Paramecosoma melanocephalum Hbst
6385 Atheta nigricornis Thoms.
6386 Phloeopora angustiformis Baudi
6387 Gyrophaena laevipennis Kr.
6388 Crepidodera nigritula Gyll.
6389 Phyllotreta atra F.

Kirjautuminen

Kielet