n197-207.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
200

[s] 200

31 mars 1934 På stubbar samt bränd, levande
björk i beteshagen vid bäcken.

6390 Anthicus ater Panz. 11 ex.
6391-6393 Bembidion gilvipes Sturm

2 april 1934 Sållning på den sedan flere veckor
tomma vedupplagsplatsen vid rian.

6394 Xylechinus pilosus Ratzb.
6395 Epuraea boreella Zett.
6396 Corticaria pubescens Gyll.
6397 Corticaria
6398-6399 Lathridius rugicollis Ol.
6400-6402 Atomaria procerula Er.
6403 Deliphrum tectum Payk.
6404 Atheta sodalis Er.
6405 Atheta silvicola Kr. ? [kys. merkki lisätty kynällä]
6406 Leptusa fumida Er.
6407 Leptusa pulchella Mannh.
6408 Atheta fungi Grav.
6409 Atheta silvicola Kr.
6410-6413 Sipalia circellaris Grav.

Vid skrapning av den största granen
i Forshagen vid ån. Granen hade rätt
mycket kådtappar, antagligen angripen
av Dendroctonus micans.

6413-6414 Aphidecta obliterata L.
6415 Hydrothassa marginella L.
6416 Corticaria abietum Motsch.
6417 Corticaria abietum Motsch.
6418 Corticaria linearis Payk. abietum Motsch.
6419 Corticaria
6420 Corticaria abietum Motsch.
6421 Corticaria abietum Motsch.
6422-6426 Corticarina similata Gyll.
6427-6428 Ptinus subpilosus Sturm

Kirjautuminen

Kielet