n197-208.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
201

[s] 201

27 aug. 1933 Tagna döda ur kläckningslåda med
material från kattugglebo i ihålig
asp.

6429-6441 Gnathoncus nannetensis Mars.

HELSINGFORS, HÖGHOLMEN

29 april 1934 Sållning på avstjälpningsplatsen.

6442-6449 Hister cadaverinus Hoffm.
6450-6453 Hister bimaculatus L.
6454 Hister duodecimstriatus Schrk
6455 Hister cadaverinus Hoffm.
6456-6465 Carcinops 14-striata Steph.
6466 Gnathoncus nanus Scriba
6467-6470 Acritus nigricornis Hoffm.
6471 Ephistemus globulus Payk.
6472
6473 Ephistemus globulus Payk.
6474
6475
6476 Ephistemus globulus Payk.
6477-6478 Cercyon analis Payk.
6479-6491 Necrobia rufipes De G.
6492-6493 Necrobia violacea L.
6494 Monotoma picipes Hbst
6495 Monotoma bicolor Villa
6496 Euplectus
6497-6502 Mycetaea hirta Marsh.
6503 Atomaria analis Er.
6504 Atomaria apicalis Er.
6505 Atomaria fuscicollis Mannh.
6506 Atomaria fuscipes Gyll.
6507
6508-6509 Atomaria fuscicollis Mannh.
6510 Stenichnus collaris Müll.
6511 Euconnus fimetarius Chaud.
6512-6542 Scydmaenus rufus Müll.
6543 Philonthus debilis Grav.
6544 Philonthus discoideus Grav.
6545 Philonthus debilis Grav.

Kirjautuminen

Kielet