n197-214.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
207

[s] 207

På buskar.

6851-6852 Polydrosus undatus F.

11 juni 1934 Ur kläckningslåda med aspstock.

6853-6855 Saperda perforata Pall.
6856-6858 Acanthoderes clavipes Schrk

På marken i betshagen vid ån.

6859 Chalcoides nitidula L.

På rönn.

6860 Coenorrhinus aequatus L.

På björk.

6861 Lochmaea capreae L.

På asp.

6862 Ptilinus fuscus Geoffr.

12 juni 1934 På asp.

6863-6864 Acanthoderes clavipes Schrk

På aspsav.

6865
6866 Placusa
6867 Placusa
6868 Placusa
6869 Placusa
6870 Placusa
6871 Epuraea abietina J. Sahlb.

Kirjautuminen

Kielet