n197-215.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
208

[s] 208

16 juni 1934 I en djup grop nära rävlyan i
Alilinna.

6872 Staphylinus latebricola Grav.
6873-6878 Staphylinus erythropterus L.
6879 Amara familiaris Duft.
6880-6885 Geotrupes stercorarius L.
6886
6887
6888-6906 Carabus nemoralis Müll.

Ur kläckningslåda med aspbark.

6907 Acanthoderes clavipes Schrk

På björkstubbe ovanför beteshagen
vid ån.

6908 Cerylon
6909 Atheta setigera Sharp
6910 Hister striola Sahlb.

17 juni 1934 Ur kläckningslåda med aspstock.

6911-6912 Acanthoderes clavipes Schrk
6913 Trypophloeus asperatus Gyll.

Ur kläckningslåda med rönn.

6914-6915 Synchita humeralis F.

På stående asp.

6916

I ihålig asp vid ladan i Turkkibacka.

6917 Mycetochara axillaris Payk.
6918 Mycetochara flavipes F.

Kirjautuminen

Kielet