n197-221.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
214

[s] 214

På björk i Kannisto.

7080 Coenorrhinus nanus Payk.

23 juni 1934 På björk i Kannisto.

7081-7095 Magdalis carbonaria L.
7096 Lochmaea capreae L.

Under barken av liggande asp i
parken.

7097 Platysoma deplanatum Gyll.

22 juni 1934 I en grop vid rävlyan i Alilinna.

7098 Staphylinus
7099 Staphylinus
7100 Staphylinus
7101 Staphylinus

På Homo sapiens.

7102 Pulex irritans

I murken björkstubbe i beteshagen
vid bäcken.

7103 Anisotoma humeralis F.

29 juni 1934 I murken björkstubbe i betes-
hagen vid bäcken.

7104 Dorcatoma dresdensis Hbst

Flygande i beteshagen vid bäcken.

7105 Elater

I ihålig asp i Turkkibacka.

7106 Mycetochara axillaris Payk.

Kirjautuminen

Kielet