n197-222.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
215

[s] 215

Med slaghåv vid Vanda å.

7107 Phyllobius argentatus L.
7108-7109 Malthodes minimus L.
7110 Cantharis fulcicollis F.

30 juni 1934 På gammal björkstubbe i betes-
hagen vid ån.

7111 Tachyta nana Gyll.
7112 Tomoxia biguttata Gyll.

Med slaghåv i beteshagen vid ån.

7113 Denticollis linearis L.
7114 Epuraea neglecta Heer
7115 Phalacrus substriatus Gyll.

Ur kläckningslåda med asp.

7116 Acanthoderes clavipes Schrk

Med slaghåv.

7117 Lebia chlorocephala Hffm.
7118 Haltica
7119 Brachypterus urticae F.
7120 Cidnorrhinus quadrimaculatus L.

1 juli 1934 Ur kläckningslåda med rönn.

7121 Cryptocephalus saliceti Zebe
7122-7123 Agrilus mendax Mannh.

På ett öppet fönster.

7124 Trogoderma nigrum Hbst

På rädisor vid växthuset.

7125-7126 Ceuthorrhynchus erysimi F.

Kirjautuminen

Kielet