n197-228.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
3a

[s] 3a

På liljekonvalj vid Nevasvägen.

37 Lilioceris merdigera L.
38 Magdalis frontalis Gyll.

På gräs vid Nevasvägen.

39 Phosphaenus hemipterus Goeze ♂
40 Mordella holomelaena Apfb.
41 Oedemera virescens L.
42-43 Denticollis linearis L. ♂ ♂
44 Corymbites pectinicornis L.
45 Corymbites sjaelandicus Müll.
46 Prosternon tesselatum L.

På Rumex.

47 Apion violaceum Kirby
48 Apion marchicum Hbst

På grässtrå på stranden.

49 Coccidula rufa Hbst

20 juni 1932 På Carex på stranden.

50 Donacia impressa Payk.

På stranden.

51 Corymbites sjaelandicus Müll.

På tall.

52 Pissodes pini L.

På stranden.

53 Hippuriphila modeeri L.

Kirjautuminen

Kielet