n197-229.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
4a

[s] 4a

På stranden på Spiraea ulmaria.

54 Cionus scrophulariae L.

På berg.

55 Magdalis carbonaria L.
56 Phyllobius argentatus L.

På grässtrå.

57 Malachius bipustulatus L.

Med slaghåv på backsluttning.

58-59 Cryptocephalus moraei L.
60 Lema cyanella L.
61-62 Dolichosoma lineare Rossi

Med slaghåv från ett gammalt jord-
gubbsland.

63 Bruchus atomarius L.
64 Ceuthorrhynchus punctiger Gyll.

I en på marken liggande trädsvamp.

65 Bolitophagus reticulatus L.

Inomhus.

66-67 Anobium pertinax L.
68 Anobium confusum Kr. (massvis)

HELSINGE, LINNA GÅRD

24 juni 1932 På grässtrå i parken.

69 Notaris acridulus L.

Kirjautuminen

Kielet