n197-230.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
5a

[s] 5a

På små rädisplantor i äppel-
trädgården.

70 Phytobius quadrituberculatus F.
71 Rhynchaenus foliorum Müll.
72 Phaedon cochleariae F.
73 Phyllotreta nemorum L.
74 Phyllotreta vittata F.
75-76 Phyllotreta undulata Kutsch.
77-81 Phyllotreta vittata F.

25 juni 1932 På gräs vid rian.

82 Leptura maculicornis De G.

På sälgbuskar vid Alilinna.

83 Denticollis linearis L. ♀
84-87 Luperus flavipes L.
88-90 Throscus carinifrons Bonv.
91 Coenorrhinus nanus Payk. ♀

På björk vid Alilinna längs åkern.

92 Deporaus betulae L.
93 Coenorrhinus longiceps Thoms. ♀
94-95 Throscus carinifrons Bonv.
96-99 Cryptocephalus labiatus L.

På Anthriscus silvestris vid bäcken.

100-104 Helodes minuta L.
105 Corymbites casteneus L.
106 Lixus iridis Ol.

26 juni 1932 Under barken av stående, torr
asp i parken vid ån.

107 Melanotus rufipes Hbst
108-113 Agathidium bicolor J. Sahlb.
114-115 Quedius laevigatus Gyll.
116 Platysoma deplanatum Gyll.

Kirjautuminen

Kielet