n197-231.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
6a

[s] 6a

På nyssfälld, torr asp i parken
vid ån.

117 Platysoma deplanatum Gyll.
118 Dacne bipustulata Thunb.
119 Anisotoma castanea Hbst

På vedtrav med gran- och björkved
i parken vid ån.

120 Dendrophagus crenatus Payk.

På Spiraea ulmaria vid ån.

121 Haltica engströmi J. Sahlb.

På Carex acuta vid ån.

122 Donacia clavipes F.

30 juni 1932 På Carex acuta vid ån.

123 Donacia simplex F.

I en mycket murken björkstubbe
i beteshagen vid rian.

124 Dircaea quadriguttata Payk. ♂
125-126 Agathidium rotundatum Gyll.

På grässtrå vid Turkkibacka ladan.

127 Polydrosus flavipes De G.

HELSINGE, RAMSÖ UDD

30 juni 1932 På trädsvamp på björk, Soldis II.

128 Conosoma litoreum L.

Kirjautuminen

Kielet