n197-232.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
7a

[s] 7a

2 juli 1932 På grässtrå nära båthuset, Soldis I.

129 Tomoxia biguttata Gyll.

1 juli 1932 Inomhus.

130 Callidium violaceum L.

3 juli 1932 På björk på berget ovanför
Soldis I.

131 Cryptocephalus punctiger Payk.

4 juli 1932 På en liten asp vid vägen till
Soldis II.

132 Phytodecta rufipes De G.

Under barken av en föreg. vinter
huggen större tall, Soldis I.

133 Blastophagus piniperda L.
134 Rhizophagus depressus F.

På Epilobium angustifolium.

135 Auleutes epilobii Payk.

7 juli 1932 Flygande.

136 Cyphon coarctatus Payk.

8 juli 1932 I en grop i skogen.

137 Tachinus elongatus Gyll. ♀

9 juli 1932 På en ung tallplanta vid vägen
till Soldis II.

138 Magdalis duplicata Germ.

Kirjautuminen

Kielet