n197-234.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
9a

[s] 9a

19 juli 1932 På sandstranden utanför båthuset.

156-159 Stenus atratulus Er.

I en granstubbe från föreg. vinter.

160 Tetropium fuscum F.

20 juli 1932 Inomhus, Soldis I.

161 Tenebrio molitor L.

23 juli 1932 Inomhus, Soldis I.

162 Tenebrio molitor L.

SIBBO, SALPAR

29 juli 1932 I bastukammaren.

163 Tenebrio molitor L.

På Hypericum maculatum.

164-169 Chrysomela varians Schall.

På berg.

170 Dasytes
171 Dasytes

På Angelica silvestris.

172 Gaurotes virginea L.

SIBBO, SÖDERKULLA

30 juli 1932 På flytande blad av Nuphar
luteum i Sibbo å ovanför bron.

173 Donacia crassipes F.

Kirjautuminen

Kielet