n197-235.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
10a

[s] 10a

På flytande blad av Sparganium
i Sibbo å ovanför bron.

174-184 Donacia sparganii Ahr.

På flytande blad av Sagittaria
i Sibbo å ovanför bron.

185-200 Donacia dentata Hoppe

SIBBO, SALPAR

30 juli 1932 Flygande.

201 Dasytes niger L.

HELSINGE, LINNA GÅRD

3 aug. 1932 På lönnklabb i vedtrav i parken.

202 Litargus connexus Geoffr.

Under barken av en gammal björkstubbe
i beteshagen.

203 Scaphosoma agaricinum L.

På stående, nedtill avbarkad grön
asp i beteshagen.

204 Aphidecta obliterata L.

Utpetade ur hål i stor, torr asp
i beteshagen.

205-214 Ptilinus fuscus Geoffr.

Under barken av ovannämnda asp.

215-216 Agathidium nigripenne F.
217 Agathidium bicolor J. Sahlb.

Kirjautuminen

Kielet