n197-236.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
11a

11a

SIBBO, RAMSÖ UDD

4 aug. 1932 På en tallplanta.

218 Dasytes obscurus Gyll.

I en grop i skogen.

219 Philonthus chalceus Steph.

SIBBO, SALPAR

31 juli 1932 På Epilobium angustifolium.

220 Leptura maculicornis De G.

HELSINGE, RAMSÖ UDD

7 aug. 1932 På stranden utanför båthuset,
Saoldis I.

221 Anthicus flavipes Panz.
222 Stenus fornicatus Steph.

8 aug. 1932 På ett körsbär i trädgården,
Soldis II.

223 Notoxus monocerus L.

SIBBO, SALPAR

9 aug. 1932 Under stenar vid stranden.

224 Pterostichus nigrita F.
225 Bembidion bipunctatum L.

På Hypericum maculatum.

226 Chrysomela varians Schall.

Kirjautuminen

Kielet