n197-238.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
13a

[s] 13a

Sållning av resterna av ett tidigare
sållat kajbo i ovannämnda aspstock.

240 Scaphosoma agaricinum L.
241-242 Ptenidium nitidum Heer

31 aug. 1932 I en grop med äppelbitar i
äppelträdgården.

243 Quedius nitipennis Steph.

29 aug. 1932 På Succisa pratensis nära ån.

244 Leptura quadrifasciata L.

1 sept. 1932 Under barken av gamla björk-
stubbar i beteshagen nära
Turkkibacka.

245 Platysoma deplanatum Gyll.
246 Rhizophagus dispar Payk.
247 Silpha carinata Hbst

Under lös granbark i parken vid ån.

248 Pterostichus aethiops Panz.
249 Pterostichus oblongopunctatus F.
250 Scaphosoma agaricinum L.

På en stor fälld asp i beteshagen
vid bäckmynningen.

251 Cerylon deplanatum Gyll.

Utpetade ur hål i stor, torr asp
i beteshagen. Se nr 205-214

252-253 Ptilinus fuscus Geoffr.

På en nyss kullfallen asp i betes-
hagen.

254-255 Diptera

Kirjautuminen

Kielet