n197-239.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
14a

[s] 14a

11 sept. 1932 I en grop i äppelträdgården.

256 Atheta brunneipennis Thoms.

På svamp på björkklabbar i en ved-
trav i parken.

257 Mycetophagus quadripustulatus L.
258-262 Mycetophagus piceus F.

Under barken på undre sidan av en
våren 1931 fälld asp i parken vid ån.

263
264

Under svampig bark av björkstubbe
i beteshagen vid ån.

265 Stenichnus exilis Er.

Massvis i en och samma, torra och
mjuka, lilla svamp på ovannämnda
björkstubbe.

266-272 Ennearthron affine Gyll.
273-275 Cis hispidus Payk.
276-278 Cis micans F.
279-280 Cis hispidus Payk.
281-285 Cis boleti Scop.

12 sept. 1932 På undre sidan av en fårticka.

286 Quedius scitus Grav.

HELSINGFORS, BOTANISKA TRÄDGÅRDEN

21 sept. 1932 På blomkålshuvud.

287 Phyllotreta atra F.

Kirjautuminen

Kielet