n197-240.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
15a

[s] 15a

HELSINGE, HERTONÄS

25 sept. 1932 Under barken av en gammal tall-
stubbe i parkområdet vid Her-
tonäs museum.

288-289 Baptolinus affinis Payk.

Under barken av en gammal granstubbe.

290 Philonthus corvinus Er.

Flygande på stranden av en vassvik,
mittemot ovannämnda park.

291 Agonum piceum L.

4 okt. 1932 Sållning av nedfallna löv.

292 Lathridius lardarius De G.

HELSINGFORS, BOTANISKA TRÄDGÅRDEN

4 okt. 1932 Sållning av nedfallna löv.

293 Caenoscelis subdeplanata Bris.
294 Dichirotrichus rufithorax Sahlb.

Under barken av en stor alm.

295-306 Bembidion ustulatum L.
307 Quedius mesomelinus Marsh.
308-314 Rhinosimus planirostris F.

HELSINGFORS, DIAKONISSANSTALTEN

4 okt. 1932 Plockade massvis ur en korg med
silveretuier, vilka över sommaren
förvarats i anstaltens fuktiga
källare.

315-318 Corticaria fulva Com.

Kirjautuminen

Kielet