n197-244.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
19a

[s] 19a

29 april 1933 Under barken av en våren 1932
fälld asp i parken vid ån.

425 Conosoma litoreum L.

På stubbar och i kåda av i januari
fällda granar i Forshagen.

426-429 Hylurgops palliatus Gyll.
430-431 Corticaria foveola Beck
432 Dromius agilis F.

30 april 1933 I kåda på en granstubbe (från
jan.) nära äppelträdgården.

433 Rabocerus foveolatus Ljungh

29 april 1933 Sållning under Spiraea-buskar
i parken vid ån.

434 Lathrobium elongatum L.
435 Trogophloeus elongatus Er.
436 Bythinus macropalpus Aubé

30 april 1933 Flygande i beteshagen vid ån.

437-438 Aphodius prodromus Brahm

Vid och i en tillfällig vatten-
samling nära bäcken i beteshagen.

439 Bembidion biguttatum F.
440 Helophorus granularis L.

Under barken av gamla björkstubbar
i beteshagen mellan berget och ån.

441 Tyrus mucronatus Panz.
442-443 Ditoma crenata F.
444-451 Rhizophagus bipustulatus F.

Kirjautuminen

Kielet