n197-245.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
20a

[s] 20a

Under en trädsvamp på en gammal
aspstubbe.

452 Cis micans F.

I ett dike längs skogskanten vid
Alilinna.

453-456 Helophorus flavipes F.
457-459 Hydroporus planus F.
460 Hydroporus
461 Anacaena limbata F.

1 maj 1933 Under barken av tredje årets björk-
stubbar i beteshagen vid ån, nära
skogsbrynet.

462-474 Pterostichus aethiops Panz.
475 Quedius molochinus Grav.
476 Pterostichus nigrita F.
477 Agonum assimile Payk.
478 Silpha carinata Hbst

Under barken av tredje årets gran-
stubbar i beteshagen vid ån, nära
skogsbrynet.

479 Philonthus concinnus Grav.
480-488 Pterostichus aethiops Panz.
489 Bembidion biguttatum F.

4 maj 1933 Under sten på fältet nära Byända.

490 Staphylinus fuscatus Grav.
491 Xantholinus longiventris Heer
492 Clivina fossor L.
493 Philonthus fuscipennis Mannh.

Under sten på kullen vid Storängen.

494 Patrobus atrorufus Ström
495 Hister funestus Er.

Kirjautuminen

Kielet