n197-246.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
21a

[s] 21a

Under sten i beteshagen nära lands-
vägen.

496 Lampyris noctiluca L. ♀
497 Lebia chlorocephala Hffm.
498-499 Elater balteatus L.

Under sten i skogen vid äppelträd-
gården bland Lasius flavus.

500 Claviger testaceus Preyssl.

Under barken av en björkstubbe.

501-502 Elater pomorum Hbst

Under barken av en tallstubbe.

503 Corymbites

Under en murken björkstam.

504 Byrrhus fasciatus Forst.

Under barken av en gammal stubbe.

505 Carabus granulatus L.

Vid stranden av bäcken vid Storängen.

506-507 Bembidion articulatum Panz.
508-509 Tachyusa leucopus Marsh.
510 Apion virens Hbst

Ur kläckningslåda med bitar av en
asp från parken vid ån, tagna i
april 1933.

511-512 Mycetophagus populi F.
513 Phloeonomus lapponicus Zett.
514-521 Trypophloeus granulatus Ratzb.

Kirjautuminen

Kielet