n197-247.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
22a

[s] 22a

Ur kläckningslåda med björkstam.

522 Hylecoetus dermestoides L. ♂

Ur kläckningslåda med granstockar
från 1932.

523-525 Tetropium fuscum F.

7 maj 1933 På stranden av Vanda å österom
Forshagen på späda Spiraea-blad.
29 ex preparerade, 10 def. bort-
kastade.

526-528 Haltica engströmi J. Sahlb.

Under skinnet av en igelkott i
beteshagen.

529 Staphylinus eruthropterus L.

Under barken av en björkstubbe i
beteshagen.

530 Tyrus mucronatus Panz.

Under barken av torr asp i parken
vid ån.

531 Xyleborus cryptographus Ratzb.
532 Cerylon deplanatum Gyll.
533 Glischrochilus
534 Glischrochilus

13 maj 1933 I brunnen på fältet vid Alilinna.

535 Hydrobius fuscipes L.

Sållning av löv under en stor
levande asp med ett kajbo.

536 Microglotta marginalis Grav.

Kirjautuminen

Kielet