n197-249.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
24a

[s] 24a

Under kådtappar på stora granar
i Forshagen.

568 Thanasimus formicarius L.
569 Megatoma undata L.
570 Corticaria polypori J. Sahlb.
571 Helophorus guttulus s. brevipalpis Bed.

HELSINGE, SJÖSKOG

15 maj 1933 Under en sten på ett fält.

572 Staphylinus caesareus Cederhj.

180 ex tagna på två timmar vid
stranden av Vanda å österom Fors-
hagen på späda Spiraea-blad.

573-576 Haltica engströmi J. Sahlb.
577 Cercyon analis Payk.

HELSINGE, LINNA GÅRD

21 maj 1933 På en vedtrav vid rian.

578 Thanasimus formicarius L.

På marken i skogsbrynet vid Alilinna.

579 Cicindela campetris L.

I murken aspved.

580 Melanotus rufipes Hbst

20 maj 1933 Sållning av mossbevuxen bark på
en stubbe efter en föreg. år
fälld torr asp.

581 Donacia antiqua Kunze
582 Amischa analis Grav.

Kirjautuminen

Kielet