n197-250.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
25a

[s] 25a

583-584 Philonthus expectatus Smet.

21 maj 1933 På en telefonstolpe vid Alilinna.

585 Elater balteatus L.

På Trifolium pratense vid Alilinna.

586 Apion virens Hbst

Sållning av löv, mossa o.dyl. under
två levande aspar med av kajor be-
bodda ihåligheter.

587 Microglotta marginalis Grav.

20 maj 1933 Sållning av mossbevuxen bark
från stubben efter en våren
1932 fälld asp.

588-589 Rhizophagus parallelocollis Payk.
590-591 Cerylon fagi Bris.
592 Euplectus
593 Gyrophaena fasciata Marsh.
594 Trichocellus placidus Gyll.
595 Apion virens Hbst

21 maj 1933 Sållning av löv, mossa o.dyl.
under två levande aspar med av
kajor bebodda ihåligheter.
Se nr 587

596 Phyllodrepa nigra Grav.
597 Oxytelus
598-599 Oxytelus fairmairei Pand.
600-601 Amischa analis Grav.
602 Oxytelus fairmairei Pand.
603 Tychus niger Payk.
604 Lathridius rugicollis Ol.
605 Corticarina gibbosa Hbst
606 Corticarina
607-608 Cryptophagus abietis Payk.

Kirjautuminen

Kielet