n197-260.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
35a

[s] 35a

SIBBO, NEVAS

21 juni 1933 Med slaghåv vid Nevasvägen.

881 Dasytes niger L.
882-884 Cryptocephalus exiguus Schneid.
885 Chaetocnema aridula Gyll.
886 Apion

På Nuphar-blad i Nevasbäcken.

887-888 Donacia crassipes F.

På Sparganium-blommor i bäcken.

889-892 Donacia bicolor Zschach
893-895 Donacia Simplex F.

På lerstrand vid bäcken.

896 Bembidion articulatum Panz.

SIBBO, SALPAR

22 juli 1933 På umbellater.

897 Chrysanthia viridis Schm.
898-899 Pachyta quadrimaculata L.

På marken.

900 Notiophilus palustris Duft.

HELSINGE, RAMSÖ UDD

23 juli 1933 På Angelica vid stranden,
Soldis I.

901 Strangalia quadrifasciata L.

Kirjautuminen

Kielet