n197-261.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
36a

[s] 36a

På tall nära båthuset.

902 Cryptocephalus pusillus F.

HELSINGE, LINNA GÅRD

30 juli 1933 Ur kläckningslåda med bark från
asp fälld 1932 i parken vid ån.

903 Mycetochara flavipes F.
904-906 Acanthoderes clavipes Schrk

Ur kläckningslåda med rönnstammar.

907 Tomoxia biguttata Gyll.

I en brunn.

908 Cyphon paykulli Guér.

HELSINGE, RAMSÖ UDD

4 aug. 1933 På aspskott, Soldis I.

909-910 Byctiscus populi L.

5 aug. 1933 Flygande.

911 Pogonochaerus decoratus Frm.

8 aug. 1933 På björkbuske.

912 Cryptocephalus pusillus F.
913 Apoderus coryli L.
914 Deporaus mannerheimi Humm.

9 aug. 1933 På aspskott.

915 Byctiscus populi L.

Kirjautuminen

Kielet