n197-266.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
41a

[s] 41a

HELSINGE, LINNA GÅRD

17 aug. 1933 Under bark på björkstubbe i
beteshagen.

1051 Mycetophagus piceus F.

1 sept. 1933 Med slaghåv vid ån kl. 19.20

1052-1053 Brachygluta haematica Leach
1054 Chaetocnema mannerheimi Gyll.

2 sept. 1933 Med slaghåv vid Bergladan.

1055 Amalus haemorrhous Hbst
1056 Anthicus antherinus L.
1057 Olibrus aeneus F.
1058 Phytonomus

3 sept. 1933 På brädavbalkningar i en öppen
potatiskällare i Forshagen.

1059 Calathus micropterus Duft.
1060-1066 Quedius mesomelinus Marsh.
1067 Phosphuga atrata L.

4 sept. 1933 Med slaghåv vid rian.

1068 Anthrenus museorum L.
1069-1071 Anthicus antherinus L.
1072 Dasytes
1073 Chaetocnema aridula Gyll. 2 ex
1074 Sitona
1075 Sitona

På björk.

1076 Rhynchaenus iota F.
1077 Apion

På Salix.

1078 Lochmaea capreae L.

Kirjautuminen

Kielet