n197-267.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
42a

[s] 42a

9 sept. 1933 Med slaghåv på gräsmattan i
äppelträdgården i lampsken
kl. 21-22.

1079-1087 Brachygluta fossulata Reich.
1088 Apion frumentarium Payk.
1089 Apion sanguineum De G.
1090-1091 Apion

Under barken på gamla aspstubbar
i beteshagen vid ån.

1092 Anisotoma orbicularis Hbst
1093 Agathidium bicolor J. Sahlb.
1094 Gerylon fagi Bris. 12 ex

Med slaghåv under asparna i parken
vid ån.

1095-1096 Ceuthorrhynchus litura F.
1097 Chaetocnema mannerheimi Gyll.
1098 Longitarsus apicalis Beck

HELSINGFORS, DIAKONISSANSTALTEN

november 1933 Döda i lampkupor.

1099-1108 Cartodere filiformis Gyll.

HELSINGE, LINNA GÅRD

21 april 1934 Sållning av barkbitar och mossa
från stora granar på kullen vid
Storängen.

1109-1110 Corticarina
1111-1112 Corticarina
1113-1114 Corticarina

Kirjautuminen

Kielet