n197-268.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
43a

[s] 43a

1115-1117 Corticarina fuscula Gyll.
1118 Corticaria foveola Beck
1119 Atomaria analis Er.
1120 Dasytes

På smal alstam på kulle vid Storängen.

1121 Dryocoetes alni Georg.

Sållning av getingbo i ihålig, kull-
fallen stor björk på kulle vis Stor-
ängen.

1122-1123 Cis alni Gyll.
1124 Atheta angustula Gyll.

Under barken av aspstubbe i betes-
hagen nära ån tillsammans med en
massa flugpuppor.

1125-1130 Dinaraea aequata Er.
1131 Cerylon histeroides F.
1132 Agonum
1133-1134 Platysoma deplanatum Gyll.

Sållning av ilandflutna växtdelar
vid åns förgrening vid Storängen.

1135 Bembidion dentellum Thunb.
1136 Bembidion rupestre L.
1137-1138 Bembidion biguttatum F.
1139 Helophorus granularis L.
1140-1142 Atheta angustula Gyll.
1143 Atheta gregaria Er.
1144 Atheta angustula Gyll.
1145 Atheta britteni Joy
1146 Amischa analis Grav.
1147 Tachyporus hypnorum F.
1148 Arpedium quadrum Grav.
1149 Longitarsus nasturtii F.
1150 Galerucella nymphaeae L.

Kirjautuminen

Kielet