n197-277.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
52a

[s] 52a

1480 Bembidion biguttatum F.
1481 Dyschirius lüdersi Wagn.
1482 Bagous lutulentus Gyll.

På stranden av Vanda å mittemot
Turkkibacka, lerstrand, i nedgrävd
plåtask.

1483 Ilyobates nigricollis Payk.
1484 Brachygluta fossulata Reich.
1485 Bagous lutulentus Gyll.
1486-1488 Bembidion articulatum Panz.

På gräs.

1489 Malachius aeneus L.

Under barken av och i murkna björk-
stubbar i beteshagen vid ån.

1490-1492 Platysoma deplanatum Gyll.
1493-1494 Mycetophagus piceus F.
1495 Dasytes
1496-1499 Tomoxia biguttata Gyll.
1500 Systenocerus caraboides L.

12 juni 1934 På stranden av Vanda å mittemot
Turkkibacka, lerstrand, i ned-
grävd plåtask.

1501-1502 Bembidion articulatum Panz.
1503 Atomaria fuscicollis Mannh.
1504-1505 Ilyobates nigricollis Payk.
1506 Atheta aequata Er.
1507 Atheta angustula Gyll.
1508 Stenus canaliculatus Gyll.
1509 Stenus boops Ljungh
1510-1511 Stenus simillimus L. Benick
1512 [Stenus] bipunctatus Er.
1513 Haltica engströmi J. Sahlb.
1514 Bagous lutulentus Gyll.

Kirjautuminen

Kielet