n197-278.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
53a

[s] 53a

15 juni 1934 På björkbuskar vid Alilinna.

1515 Coenorrhinus nanus Payk.
1516 Coenorrhinus tomentosus Gyll.
1517-1518 Coenorrhinus nanus Payk.

Bakom bastun, mellan takfilt
och rutten potatis.

1519-1522 Sphaerites glabratus F.

På vägen utanför porten.

1523 Callidium violaceum L.

I grop vid Bergladan.

1524 Staphylinus

16 juni 1934 På sälg i äppelträdgården.

1525 Tetrops praeusta L.

På hagtornsblom i äppelträdgården.

1526 Mordella aculeata L.

I kläckningslåda med rönn.

1527 Tomoxia biguttata Gyll.

I parken vid ån.

1528 Syneta betulae F.
1529 Anoplus plantaris Naezen

17 juni 1934 Under barken av liggande asp,
fälld 1933.

1530 Hololepta plana Sulzer

Kirjautuminen

Kielet