n197-283.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
57a

[s] 57a

juni 1934 På as.

1646 Aleochara curtula Goeze

Sållning av murken aspstubbe.

1647 Pteryx suturalis Heer
1648 Acrotrichis intermedia Gillm.
1649 Euplectus nanus Reich.
1650 Bolitobius thoracicus F.
1651 Cerylon fagi Bris.

27 juni 1934 På liggande, delvis barkad
aspstam, fälld 1933.

1652-1653 diptera
1654
1655 Hololepta plana Sulzer (under barken)

2 juli 1934 På stranden, på andra sidan av ån,
vid forsen.

1656 Agonum micans Nicol.
1657 Bembidion rupestre L.
1658 Bembidion biguttatum F.
1659 Dyschirius lüdersi Wagn.
1660 Helophorus aequalis Thoms.
1661 Helophorus guttulus s. brevipalpis Bed.
1662 Atheta

På Spiraea-blommor vid ån.

1663 Dascillus cervinus L.
1664 Anthaxia 4-punctata L.

På granblommor vid ån.

1665 Phyllodecta atrovirens Cornel.
1666 Calvia 14-guttata L.
1667 Cryptophagus scanicus L.
1668-1669 Cryptophagus abietis Payk.
1670 Corticaria abietum Motsch.

Kirjautuminen

Kielet