n197-284.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
58a

[s] 58a

1671-1677 Corticarina gibbosa Hbst
1678 Corticarina
1679 Corticarina gibbosa Hbst
1680 Corticarina
1681-1690 Corticarina gibbosa Hbst
1691 Corticarina

20 juni 1934 På kådig granstam vid växthuset.

1692-1693 Asemum striatum L.

Ur kläckningslåda med aspbark.

1694-1695 Acanthoderes clavipes Schrk

26 juni 1934 Ur kläckningslåda med torr
rönnstam.

1696 Agrilus mendax Mannh.

27 juni 1934 Ur kläckningslåda med torr
rönnstam.

1697-1699 Agrilus mendax Mannh.

28 juni 1934 Ur kläckningslåda med torr
rönnstam.

1700-1703 Agrilus mendax Mannh.

29 juni 1934 Ur kläckningslåda med torr
rönnstam.

1704 Agrilus mendax Mannh.

HELSINGE, KÖNIGSTEDT

29 juni 1934 Vid stranden av Vanda å.

1705 Heterocerus
1706
1707

Kirjautuminen

Kielet