n197-293.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
67a

[s] 67a

HELSINGFORS

3 aug. 1934 På trottoar vid Gardesmanegen.

2075 Acanthocinus aedilis L.

HELSINGE, LINNA GÅRD

16 aug. 1934 Ur kläckningslåda med aspbark.

2076-2077 Cucujus cinnaberinus Scop.

Vid stranden av Vanda å vid
Storängen.

2078-2079 Bembidion obliquum Sturm

HELSINGE, LINNA GÅRD

8 mars 1935 Sållning av barkflisor från
en stor tall mitt på fälten
vid bäcken.

2080-2081 Phyllotreta vittula Redtb.

Kirjautuminen

Kielet