n197-294.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
68a

[s] 68a

Sållning av bark och nedfallna
löv från en gammal sälg i skogs-
brynet i Kannisto.

2082 Cis alni Gyll.
2083-2085 Rabocerus gabrieli Gerh.
2086 Rabocerus foveolatus Ljungh

9 mars 1935 Sållning av Lasius fuliginosus-bo
ur ihålig gran och ur bredvidlig-
gande stubbe.

2087 Stenichnus exilis Er.
2088 Ptinus
2089 Ptinus
2090 Monotoma conicicollis Aubé
2091-2092 Oligota pusillima Grav.
2093 Dendrophilus punctatus Hbst
2094 Corticaria foveola Beck
2095 Corticaria abietum Motsch.

Kirjautuminen

Kielet