n18-002.JPG

Page image: 
Notebook number: 
18
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

Anteckningar över sommaren 1943 i Syväri - Karelen av S. Platonoff insamlade insekter. Motsvarande numror finnas i respektive rör

Sv: 58-133 etiketteras Gumbaritsa

Sv: 58 23.-24.4. Piltsuskajajoki. Sållning under sälg o. al vid ån 500 m fr. mynningen
Sv: 59 24.4. Piltsusj. Sållning under sälg vid ån 100-600 m fr. mynningen
Sv: 60 24.4. Piltsusj. Sållning under björk o. al vid liten bäck 200 m från åns mynning
Sv: 61 26.4. Piltsusj. Sålln. på väl al-björk-vide mark, delvis vid bäckar
Sv: 62 23. o 27.4. Under Salix acutifolia vid Ladogas strand söder om Piltsusj:s mynning
Sv: 63 27.4. Sållning under al, björk o. sälg vid vattensamling bakom dynen vid Ladogas strand söder om Piltsusj:s mynning
Sv: 64 27-28.4. Piltsusj 300-600 m fr. mynningen. Sållning i myrstackar (Formica rufa). Innehåller bl.a. Ptilium myrmecophilum o. Neuraphes sp.
Sv: 65 28.4. Vattenhåv i Piltsusj. 400-600 m. fr. mynningen
Sv: 66 29.4. Piltsusj. 500 m fr. mynningen, under tall- och något lövruskor i tallskog
Sv: 67 29.4. Sandmark nära Piltsusj:s mynning. Pogonochaerus [Pogonocherus] på korsuvägg
Sv: 68 2.5. Piltsusj. Under sälg o. björk vid vattensamlingar N om dynen vid Ladogas strand. Dytisciderna i vattensamlingarna.
Sv: 69 4 Gumbaritsa (Edelman)
Sv: 70 28.4.-2.5. Piltsusj. Under asp- o. björkbark
Sv: 71 4.5. 2 km fr. Piltsusj:s mynning. Granskog. Sållning i övergiven av svampmycel genomvuxen myrstack (Formica rufa)
Sv: 72 4.5. Plats som föregående, under albark. Atomaria o. Epuraea under bark av murken tallstubbe (mycel)
Sv: 73 4.5. Plats som föregående. Sållning under stora aspar
Sv: 74 4.5. Flygande o. krypande 1-2 km från Piltsusj:s mynning.
Sv: 75 5.5. Vattenhåv i Piltsusj.:s 200-300 m fr. mynningen, mest bland mot en spångbro drivna växtlämningar
Sv: 76 1.-4.5. Under bräden o. stockar samt i sanden på Ladogas strand nära Piltsusj:s mynning.
Sv: 77 5.5. Gumbaritsa. Under stenar o. bräden vid byggnadsruiner
Sv: 78 5.5. Gumbaritsa. Sållning under sälgbuskar på översvämmad ängsmark 500 m. norr byn
Sv: 79 5.5. Under torra grenar o. dy. på grusmark 700 m norr om [jatkuu]

XML file: 

Kirjautuminen

Kielet